歡迎訪(fǎng)問(wèn)學(xué)兔兔,學(xué)習、交流 分享 !

返回首頁(yè) |
當前位置: 首頁(yè) > 資源合集 > 理科 >力學(xué)視頻 | 23套力學(xué)方面視頻教程合集

力學(xué)視頻 | 23套力學(xué)方面視頻教程合集

收藏
  • 大?。?span itemprop="fileSize">75 GB
  • 類(lèi)別:理科
  • 下載權限: 至尊會(huì )員
推薦: 升級會(huì )員 無(wú)限下載,節約時(shí)間成本!
關(guān)鍵詞:
下載地址
資源簡(jiǎn)介


資源總目錄

[力學(xué)中的泛函分析與變分原理_43_大連理工(郭旭)]
[力學(xué)漫談_12_中科大]
[工程振動(dòng)與測試_91_天津大學(xué)(劉習軍)]
[工程流體力學(xué)_56_華中科技大學(xué)(趙漢中)]
[彈性力學(xué)_58_清華(馮西橋)]
[有限元分析及應用_13_清華(曾攀)]
[有限元在車(chē)輛工程中的應用_43_吉林大學(xué)(李杰)]
[材料力學(xué)_115_北航(蔣持平)]
[流體力學(xué)_104_中國海洋大學(xué)(鄭桂珍)]
[流體力學(xué)_34_NTHU(王訓忠)]
[熱學(xué)_117_北航(刁訓剛)]
[理論力學(xué)_167_上海交通大學(xué)(洪嘉振)]
[理論聲學(xué)_(86+57)_中科院(張海瀾)]
[矩陣位移法_22_哈工大(李強)]
[經(jīng)典力學(xué)十講_5_中科院(曹則賢)]
[經(jīng)典力學(xué)的哈密頓理論_29_南開(kāi)大學(xué)(劉玉斌)]
[結構力學(xué)_161_同濟大學(xué)(朱慈勉)]
[結構穩定理論_39_同濟(張其林)]
[計算機輔助工程與基礎理論_26_大連理工(陳飆松)]
[計算結構力學(xué)與應用軟件_47_同濟大學(xué)(朱慈勉)]
[連續介質(zhì)力學(xué)_41_四川大學(xué)(蔣文濤)]
[非線(xiàn)性有限單元法_34_同濟大學(xué)(朱慈勉)]
[高等電動(dòng)力學(xué)和分析力學(xué)_106_上海交通大學(xué)(孫弘)]


分目錄


├─力學(xué)中的泛函分析與變分原理_43_大連理工(郭旭)
│      01 .flv
│      02 .flv
│      03 .flv
│      04 .flv
│      05 .flv
│      06 .flv
│      07 .flv
│      08 .flv
│      09 .flv
│      10 .flv
│      11 .flv
│      12 .flv
│      13 .flv
│      14 .flv
│      15 .flv
│      16 .flv
│      17 .flv
│      18 .flv
│      19 .flv
│      20 .flv
│      21 .flv
│      22 .flv
│      23 .flv
│      24 .flv
│      25 .flv
│      26 .flv
│      27 .flv
│      28 .flv
│      29 .flv
│      30 .flv
│      31 .flv
│      32 .flv
│      33 .flv
│      34 .flv
│      35 .flv
│      36 .flv
│      37 .flv
│      38 .flv
│      39 .flv
│      40 .flv
│      41 .flv
│      42 .flv
│      43 .flv
│      
├─力學(xué)漫談_12_中科大
│      劉青泉-2011-12-09-15-44-25.flv
│      姜宗林-2011-12-09-14-05-44.flv
│      李世海-2011-12-23-14-58-36.flv
│      楊國偉-2011-11-25-14-52-22.flv
│      趙亞溥-2011-12-02-14-53-14.flv
│      趙亞溥-2011-12-02-16-04-37.flv
│      靳剛-2011-12-16-14-54-39.flv
│      魏小林-2011-11-18-14-51-26.flv
│      魏小林-2011-11-18-15-47-42.flv
│      魏悅廣-2011-11-04-14-50-4.flv
│      魏悅廣-2011-11-04-15-52-21.flv
│      龍勉-2011-11-11-14-51-50.flv
│      
├─工程振動(dòng)與測試_91_天津大學(xué)(劉習軍)
│      01 工程振動(dòng)與測試.flv
│      02 振動(dòng)的基本理論(一).flv
│      03 振動(dòng)的基本理論(二).flv
│      04 振動(dòng)的基本理論(三).flv
│      05 單自由度系統的振動(dòng)(一).flv
│      06 單自由度系統的振動(dòng)(二).flv
│      07 單自由度系統的振動(dòng)(三).flv
│      08 單自由度系統的振動(dòng)(四).flv
│      09 單自由度系統的振動(dòng)(五).flv
│      10 單自由度系統的振動(dòng)(六).flv
│      11 單自由度系統的振動(dòng)(七).flv
│      12 兩自由度系統的振動(dòng)(一).flv
│      13 兩自由度系統的振動(dòng)(二).flv
│      14 兩自由度系統的振動(dòng)(三).flv
│      15 多自由度系統的振動(dòng)(一).flv
│      16 多自由度系統的振動(dòng)(二).flv
│      17 多自由度系統的振動(dòng)(三).flv
│      18 多自由度系統的振動(dòng)(四).flv
│      19 多自由度系統的振動(dòng)(五).flv
│      20 多自由度系統的振動(dòng)(六).flv
│      21 多自由度系統的振動(dòng)(七).flv
│      22 多自由度系統的振動(dòng)(八).flv
│      23 多自由度系統的振動(dòng)(九).flv
│      24 多自由度系統的振動(dòng)(十).flv
│      25 多自由度系統的振動(dòng)(十一).flv
│      26 多自由度系統的振動(dòng)(十二).flv
│      27 多自由度系統的振動(dòng)(十三).flv
│      28 多自由度系統的振動(dòng)(十四).flv
│      29 多自由度系統的振動(dòng)(十五).flv
│      30 多自由度系統的振動(dòng)(十六).flv
│      31 多自由度系統的數值計算方法(一).flv
│      32 多自由度系統的數值計算方法(二).flv
│      33 多自由度系統的數值計算方法(三).flv
│      34 多自由度系統的數值計算方法(四).flv
│      35 多自由度系統的數值計算方法(五).flv
│      36 振動(dòng)控制(一).flv
│      37 振動(dòng)控制(二).flv
│      38 振動(dòng)問(wèn)題的有限元法(一).flv
│      39 振動(dòng)問(wèn)題的有限元法(二).flv
│      40 振動(dòng)問(wèn)題的有限元法(三).flv
│      41 振動(dòng)問(wèn)題的有限元法(四).flv
│      42 彈性體的一維振動(dòng)(一).flv
│      43 彈性體的一維振動(dòng)(二).flv
│      44 彈性體的一維振動(dòng)(三).flv
│      45 彈性體的一維振動(dòng)(四).flv
│      46 彈性體的一維振動(dòng)(五).flv
│      47 彈性體的一維振動(dòng)(六).flv
│      48 彈性體的一維振動(dòng)(七).flv
│      49 彈性體的一維振動(dòng)(八).flv
│      50 彈性體的一維振動(dòng)(九).flv
│      51 彈性體的一維振動(dòng)(十).flv
│      52 彈性體的一維振動(dòng)(十一).flv
│      53 非線(xiàn)性振動(dòng)(一).flv
│      53 非線(xiàn)性振動(dòng)(四).flv
│      54 非線(xiàn)性振動(dòng)(二).flv
│      55 非線(xiàn)性振動(dòng)(三).flv
│      57 振動(dòng)傳感器的工作原理(一).flv
│      58 振動(dòng)傳感器的工作原理(二).flv
│      59 振動(dòng)傳感器的工作原理(三).flv
│      60 振動(dòng)傳感器的工作原理(四).flv
│      61 振動(dòng)傳感器的工作原理(五).flv
│      62 振動(dòng)測量系統(一).flv
│      63 振動(dòng)測量系統(二).flv
│      64 振動(dòng)測量系統(三).flv
│      65 振動(dòng)測量系統(四).flv
│      66 振動(dòng)測量系統(五).flv
│      67 振動(dòng)測量系統(六).flv
│      68 振動(dòng)測量系統(七).flv
│      69 振動(dòng)測量系統(八).flv
│      70 振動(dòng)測量系統(九).flv
│      71 基本振動(dòng)參數的測量及模擬平穩信號分析(一).flv
│      72 基本振動(dòng)參數的測量及模擬平穩信號分析(二).flv
│      73 基本振動(dòng)參數的測量及模擬平穩信號分析(三).flv
│      74 基本振動(dòng)參數的測量及模擬平穩信號分析(四).flv
│      75 基本振動(dòng)參數的測量及模擬平穩信號分析(五).flv
│      76 數字信號分析(一).flv
│      77 數字信號分析(二).flv
│      78 數字信號分析(三).flv
│      79 數字信號分析(四).flv
│      80 數字信號分析(五).flv
│      81 數字信號分析(六).flv
│      82 數字信號分析(七).flv
│      83 數字信號分析(八).flv
│      84 數字信號分析(九).flv
│      85 數字信號分析(十).flv
│      86 實(shí)驗模態(tài)分析(一).flv
│      87 實(shí)驗模態(tài)分析(二).flv
│      88 實(shí)驗模態(tài)分析(三).flv
│      89 實(shí)驗模態(tài)分析(四).flv
│      90 重力波的三維動(dòng)態(tài)測量(一).flv
│      91 重力波的三維動(dòng)態(tài)測量(二).flv
│      
├─工程流體力學(xué)_56_華中科技大學(xué)(趙漢中)
│      0001. 緒論(一).flv
│      0002. 緒論(二).flv
│      0003. 緒論(三).flv
│      0004. 緒論(四).flv
│      0005. 緒論(五).flv
│      0006.流體靜力學(xué)(一).flv
│      0007.流體靜力學(xué)(二).flv
│      0008.流體靜力學(xué)(三).flv
│      0009.流體靜力學(xué)(四).flv
│      0010.流體靜力學(xué)(五).flv
│      0011.流體靜力學(xué)(六).flv
│      0012.流體靜力學(xué)(七).flv
│      0013.流體靜力學(xué)(八).flv
│      0014.流體靜力學(xué)(九).flv
│      0015.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(一).flv
│      0016.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(二).flv
│      0017.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(三).flv
│      0018.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(四).flv
│      0019.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(五).flv
│      0020.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(六).flv
│      0021.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(七).flv
│      0022.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(八).flv
│      0023.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(九).flv
│      0024.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(十).flv
│      0025.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(十一).flv
│      0026.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(十二).flv
│      0027.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(十三).flv
│      0028.理想流體動(dòng)力學(xué)基礎(十四).flv
│      0029.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(一).flv
│      0030.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(二).flv
│      0031.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(三).flv
│      0032.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(四).flv
│      0033.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(五).flv
│      0034.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(六).flv
│      0035.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(七).flv
│      0036.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(八).flv
│      0037.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(九).flv
│      0038.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(十).flv
│      0039.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(十一).flv
│      0040.不可壓縮粘性流體的一元流動(dòng)(十二).flv
│      0041.可壓縮流體的一元流動(dòng)(一).flv
│      0042.可壓縮流體的一元流動(dòng)(二).flv
│      0043.可壓縮流體的一元流動(dòng)(三).flv
│      0044.可壓縮流體的一元流動(dòng)(四).flv
│      0045.可壓縮流體的一元流動(dòng)(五).flv
│      0046.可壓縮流體的一元流動(dòng)(六).flv
│      0047.可壓縮流體的一元流動(dòng)(七).flv
│      0048.可壓縮流體的一元流動(dòng)(八).flv
│      0049.可壓縮流體的一元流動(dòng)(九).flv
│      0050.可壓縮流體的一元流動(dòng)(十).flv
│      0051.量綱分析與相似原理(一).flv
│      0052.量綱分析與相似原理(二).flv
│      0053.量綱分析與相似原理(三).flv
│      0054.量綱分析與相似原理(四).flv
│      0055.量綱分析與相似原理(五).flv
│      0056.量綱分析與相似原理(六).flv
│      
├─彈性力學(xué)_58_清華(馮西橋)
│  └─講義
│          FXQ-Chapter-01緒論.pdf
│          FXQ-Chapter-02張量.pdf
│          FXQ-Chapter-02張量.ppt
│          FXQ-Chapter-03應力理論.pdf
│          FXQ-Chapter-03應力理論.ppt
│          FXQ-Chapter-04應變理論.pdf
│          FXQ-Chapter-04應變理論.ppt
│          FXQ-Chapter-05本構關(guān)系.pdf
│          FXQ-Chapter-05本構關(guān)系.ppt
│          FXQ-Chapter-06微分提法-A.pdf
│          FXQ-Chapter-06微分提法-A.ppt
│          FXQ-Chapter-07平面問(wèn)題-A.pdf
│          FXQ-Chapter-07平面問(wèn)題-A.ppt
│          FXQ-Chapter-07平面問(wèn)題-B.pdf
│          FXQ-Chapter-07平面問(wèn)題-B.ppt
│          FXQ-Chapter-10能量原理-A.pdf
│          FXQ-Chapter-10能量原理-A.ppt
│          FXQ-Chapter-10能量原理-B.pdf
│          FXQ-Chapter-10能量原理-B.ppt
│          第10章 彈性力學(xué)空間問(wèn)題.doc
│          第10章 彈性力學(xué)空間問(wèn)題.pdf
│          第11章 彈性力學(xué)的變分原理.doc
│          第11章 彈性力學(xué)的變分原理.pdf
│          第12章 薄板的小撓度彎曲問(wèn)題.doc
│          第12章 薄板的小撓度彎曲問(wèn)題.pdf
│          第1章 緒論.doc
│          第1章 緒論.pdf
│          第2章 應力狀態(tài)分析.doc
│          第2章 應力狀態(tài)分析.pdf
│          第3章 應變狀態(tài)分析.doc
│          第3章 應變狀態(tài)分析.pdf
│          第4章 應力和應變關(guān)系.doc
│          第4章 應力和應變關(guān)系.pdf
│          第5章 彈性力學(xué)的求解方法和一般性原理.doc
│          第5章 彈性力學(xué)的求解方法和一般性原理.pdf
│          第6章 平面問(wèn)題的直角坐標解.doc
│          第6章 平面問(wèn)題的直角坐標解.pdf
│          第8章 平面問(wèn)題的復變函數解.doc
│          第8章 平面問(wèn)題的復變函數解.pdf
│          第9章 柱體的扭轉.doc
│          第9章 柱體的扭轉.pdf
│          附錄1 笛卡兒(Descartes)張量.doc
│          附錄1 笛卡兒(Descartes)張量.pdf
│          附錄2 復變函數概要.doc
│          附錄2 復變函數概要.pdf
│          附錄3 變分原理.doc
│          附錄3 變分原理.pdf
│          
├─有限元分析及應用_13_清華(曾攀)
│      0.0 有限的單元 無(wú)限的能力.mp4
│      1.1 力學(xué)的分類(lèi):質(zhì)點(diǎn)、剛體、變形體的力學(xué).mp4
│      1.2 變形體力學(xué)的要點(diǎn).mp4
│      1.3 微分方程求解的方法.mp4
│      1.4 關(guān)于函數逼近的方式.mp4
│      1.5 針對復雜幾何域上的函數表征及逼近.mp4
│      1.6 有限元的核心:針對復雜幾何域的分片函數逼近.mp4
│      1.7 有限元發(fā)展的歷史和軟件.mp4
│      10.1 節點(diǎn)編號與存儲帶寬.mp4
│      10.2 形狀函數矩陣與剛度矩陣的性質(zhì).mp4
│      10.3 邊界條件的處理與支反力的計算.mp4
│      10.4 位移函數構造與收斂性要求.mp4
│      10.5 C0單元與C1單元.mp4
│      10.6 單元的拼片試驗.mp4
│      10.7 有限元分析數值解的精度與性質(zhì).mp4
│      10.8 單元應力計算結果的誤差與平均處理.mp4
│      10.9 控制誤差和提高精度的h方法和p方法.mp4
│      11.1 1D高階單元.mp4
│      11.2 2D高階單元.mp4
│      11.3 3D高階單元.mp4
│      11.4 基于薄板理論的彎曲板單元.mp4
│      11.5 子結構與超級單元.mp4
│      12.1 結構振動(dòng)的有限元分析:基本原理.mp4
│      12.2 結構振動(dòng)的有限元分析實(shí)例.mp4
│      12.3 彈塑性問(wèn)題的有限元分析:基本原理.mp4
│      12.4 彈塑性問(wèn)題的有限元分析:非線(xiàn)性方程求解.mp4
│      13.1 傳熱問(wèn)題的有限元分析:基本原理.mp4
│      13.2 傳熱問(wèn)題的有限元分析實(shí)例.mp4
│      13.3 熱應力問(wèn)題的有限元分析:基本原理.mp4
│      13.4 熱應力問(wèn)題的有限元分析實(shí)例.mp4
│      2.1 彈簧的力學(xué)分析原理.mp4
│      2.2 彈簧單元與桿單元的比較.mp4
│      2.3 桿單元的坐標變換.mp4
│      2.4 一個(gè)四桿結構的實(shí)例分析.mp4
│      2.5 四桿結構的ANSYS實(shí)例分析.mp4
│      3.1 力學(xué)描述的基本思路及關(guān)于變形體材料的基本假設.mp4
│      3.2 指標記法.mp4
│      3.3 關(guān)于三大變量及三大方程的思路.mp4
│      3.4 平面問(wèn)題的平衡方程構建.mp4
│      3.5 平面問(wèn)題的幾何方程構建.mp4
│      3.6 平面問(wèn)題的物理方程構建.mp4
│      3.7 兩類(lèi)邊界條件.mp4
│      4.1 幾種特殊情況的討論.mp4
│      4.2 簡(jiǎn)單拉桿問(wèn)題的完整彈性力學(xué)求解.mp4
│      4.3 平面純彎梁的描述及求解.mp4
│      4.4 空間彈性問(wèn)題的完整描述.mp4
│      4.5 關(guān)于張量的描述及理解.mp4
│      5.1 變形體力學(xué)方程求解的主要方法分類(lèi)及試函數方法.mp4
│      5.2 平面彎曲梁求解的試函數方法-殘值處理法.mp4
│      5.3 如何降低對試函數的高階導數的要求.mp4
│      5.4 平面彎曲梁求解的虛功原理.mp4
│      5.5 平面彎曲梁求解的最小勢能原理的變分基礎.mp4
│      5.6 一般彈性問(wèn)題的能量原理.mp4
│      6.1 基于試函數的經(jīng)典方法與有限元方法.mp4
│      6.2 有限元方法中的自然離散與逼近離散.mp4
│      6.3 有限元方法中的基本步驟.mp4
│      6.4 經(jīng)典方法及有限元方法的比較.mp4
│      7.1 局部坐標系中的桿單元構建及MATLAB編程.mp4
│      7.2 局部坐標系中的平面純彎梁?jiǎn)卧獦嫿癕ATLAB編程.mp4
│      7.3 局部坐標系中的一般梁?jiǎn)卧獦嫿?組裝).mp4
│      7.4 梁?jiǎn)卧淖鴺俗儞Q.mp4
│      7.5 分布力的處理.mp4
│      7.6 門(mén)型框架結構的實(shí)例分析及MATLAB編程.mp4
│      7.7 桿梁結構的ANSYS實(shí)例分析 , current section.mp4
│      8.1 平面3節點(diǎn)三角形單元及MATLAB編程.mp4
│      8.2 平面4節點(diǎn)矩形單元及MATLAB編程.mp4
│      8.3 軸對稱(chēng)單元.mp4
│      8.4 分布力的處理.mp4
│      8.5 平面問(wèn)題分析的完整MATLAB編程.mp4
│      8.6 典型平面問(wèn)題分析的ANSYS實(shí)例.mp4
│      9.1 空間4節點(diǎn)四面體單元及MATLAB編程.mp4
│      9.2 空間8節點(diǎn)正六面體單元及MATLAB編程.mp4
│      9.3 參數單元的原理.mp4
│      9.4 數值積分.mp4
│      9.5 典型空間問(wèn)題的MATLAB編程.mp4
│      9.6 典型空間問(wèn)題的ANSYS分析實(shí)例.mp4
│      proj1.1 2D問(wèn)題:帶孔平板的有限元分.mp4
│      proj1.2 3D問(wèn)題:花型卡盤(pán)網(wǎng)格劃分的控制.mp4
│      proj1.3 振動(dòng)模態(tài)分析:斜拉橋的模態(tài)分析.mp4
│      proj1.4 彈塑性分析:厚壁圓筒受內壓的彈塑性分析.mp4
│      proj1.5 傳熱分析:鋼制圓柱冷卻過(guò)程溫度場(chǎng)的瞬態(tài)問(wèn)題.mp4
│      proj1.6 熱應力分析:桁架結構的溫度及裝配應力分析.mp4
│      proj1.7 結構的概率:大型液壓機機架的概率設計分析.mp4
│      proj1.8 p方法的建模與應用:平面問(wèn)題的p型單元建模與分析.mp4
│      proj2.1 自主專(zhuān)題分析CASE STUDY.mp4
│      [有限元分析及應用].曾攀.pdf
│      
├─有限元在車(chē)輛工程中的應用_43_吉林大學(xué)(李杰)
│      01 有限元法的概述(一).flv
│      02 有限元法的概述(二).flv
│      03 有限元法的概述(三).flv
│      04 有限元法的概述(四).flv
│      05 有限元法的概述(五).flv
│      06 桿系結構有限元模型的建立(一).flv
│      07 桿系結構有限元模型的建立(二).flv
│      08 桿系結構有限元模型的建立(三).flv
│      09 桿系結構有限元模型的建立(四).flv
│      10 桿系結構有限元模型的建立(五).flv
│      11 桿系結構有限元模型的建立(六).flv
│      12 桿系結構有限元模型的建立(七).flv
│      13 MATLAB簡(jiǎn)介(一).flv
│      14 MATLAB簡(jiǎn)介(二).flv
│      15 MATLAB簡(jiǎn)介(三).flv
│      16 MATLAB簡(jiǎn)介(四).flv
│      17 MATLAB簡(jiǎn)介(五).flv
│      18 MATLAB簡(jiǎn)介(六).flv
│      19 MATLAB簡(jiǎn)介(七).flv
│      20 平面桁架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(一).flv
│      21 平面桁架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(二).flv
│      22 平面桁架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(三).flv
│      23 平面桁架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(四).flv
│      24 平面桁架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(五).flv
│      25 MATLAB的實(shí)現(一).flv
│      26 MATLAB的實(shí)現(二).flv
│      27 MATLAB的實(shí)現(三).flv
│      28 MATLAB的實(shí)現(四).flv
│      29 MATLAB的實(shí)現(五).flv
│      30 MATLAB的實(shí)現(六).flv
│      31 MATLAB的實(shí)現(七).flv
│      32 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(一).flv
│      33 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(二).flv
│      34 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(三).flv
│      35 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(四).flv
│      36 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(五).flv
│      37 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(六).flv
│      38 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(七).flv
│      39 平面剛架線(xiàn)性靜力分析有限元法原理(八).flv
│      40 有限元法在車(chē)輛工程中應用的概述(一).flv
│      41 有限元法在車(chē)輛工程中應用的概述(二).flv
│      42 有限元法在車(chē)輛工程中應用的概述(三).flv
│      43 有限元法在車(chē)輛工程中應用的概述(四).flv
│      
├─材料力學(xué)_115_北航(蔣持平)
│      001 應力應變狀態(tài)分析(一).flv
│      002 應力應變狀態(tài)分析(二).flv
│      003 應力應變狀態(tài)分析(三).flv
│      004 應力應變狀態(tài)分析(四).flv
│      005 應力應變狀態(tài)分析(五).flv
│      006 應力應變狀態(tài)分析(六).flv
│      007 應力應變狀態(tài)分析(七).flv
│      008 各向同性材料的應力、應變關(guān)系(一).flv
│      009 各向同性材料的應力、應變關(guān)系(二).flv
│      010 復雜應力狀態(tài)下的應變能(一).flv
│      011 復雜應力狀態(tài)下的應變能(二).flv
│      012 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(一).flv
│      013 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(二).flv
│      014 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(三).flv
│      015 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(四).flv
│      016 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(五).flv
│      017 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(六).flv
│      018 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(七).flv
│      019 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(八).flv
│      020 復雜應力狀態(tài)下的強度問(wèn)題(九).flv
│      021 壓桿穩定問(wèn)題(一).flv
│      022 壓桿穩定問(wèn)題(二).flv
│      023 壓桿穩定問(wèn)題(三).flv
│      024 壓桿穩定問(wèn)題(四).flv
│      025 壓桿穩定問(wèn)題(五).flv
│      026 壓桿穩定問(wèn)題(六).flv
│      027 壓桿穩定問(wèn)題(七).flv
│      028 壓桿穩定問(wèn)題(八).flv
│      029 壓桿穩定問(wèn)題(九).flv
│      030 能量法(一).flv
│      031 能量法(二).flv
│      032 能量法(四).flv
│      033 能量法(五).flv
│      034 能量法(八).flv
│      035 能量法(七).flv
│      036 能量法(九).flv
│      037 能量法(十).flv
│      038 能量法(十三).flv
│      039 能量法(十四).flv
│      040 能量法(十五).flv
│      041 能量法(十七).flv
│      042 靜不定問(wèn)題分析(七).flv
│      043 靜不定問(wèn)題分析(八).flv
│      044 靜不定問(wèn)題分析(九).flv
│      045 靜不定問(wèn)題分析(十).flv
│      046 考慮材料塑性的強度計算(二).flv
│      047 疲勞(一).flv
│      048 疲勞(二).flv
│      049 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(一).flv
│      050 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(二).flv
│      051 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(三).flv
│      052 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(四).flv
│      053 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(六).flv
│      054 非對稱(chēng)彎曲與特殊梁(五).flv
│      055 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(一).flv
│      056 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(二).flv
│      057 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(三).flv
│      058 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(四).flv
│      059 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(六).flv
│      060 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(五).flv
│      061 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(八).flv
│      062 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(七).flv
│      063 軸向拉壓變形(一).flv
│      064 軸向拉壓變形(二).flv
│      065 軸向拉壓變形(三).flv
│      066 軸向拉壓變形(四).flv
│      067 軸向拉壓變形(五).flv
│      068 軸向拉壓變形(六).flv
│      069 軸向拉壓變形(七).flv
│      070 軸向拉壓變形(八).flv
│      071 扭轉(一).flv
│      072 扭轉(二).flv
│      073 扭轉(三).flv
│      074 扭轉(四).flv
│      075 扭轉(五).flv
│      076 扭轉(六).flv
│      077 扭轉(七).flv
│      078 扭轉(八).flv
│      079 扭轉(九).flv
│      080 扭轉(十).flv
│      081 彎曲內力(一).flv
│      082 彎曲內力(二).flv
│      083 彎曲內力(三).flv
│      084 彎曲內力(四).flv
│      085 彎曲內力(五).flv
│      086 彎曲內力(六).flv
│      087 彎曲內力(七).flv
│      088 彎曲內力(八).flv
│      089 彎曲內力(九).flv
│      090 壓桿穩定問(wèn)題(七).flv
│      091 彎曲應力(一).flv
│      092 彎曲應力(二).flv
│      093 彎曲應力(三).flv
│      094 彎曲應力(四).flv
│      095 彎曲應力(五).flv
│      096 彎曲應力(六).flv
│      097 彎曲應力(七).flv
│      098 彎曲應力(八).flv
│      099 彎曲應力(九).flv
│      100 彎曲變形(一).flv
│      101 彎曲變形(二).flv
│      102 彎曲變形(三).flv
│      103 彎曲變形(四).flv
│      104 彎曲變形(五).flv
│      105 彎曲變形(六).flv
│      106 彎曲變形(七).flv
│      107 彎曲變形(八).flv
│      108 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(一).flv
│      109 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(二).flv
│      110 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(三).flv
│      111 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(四).flv
│      112 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(五).flv
│      113 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(六).flv
│      114 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(七).flv
│      115 軸向拉壓應力與材料的力學(xué)性能(八).flv
│      
├─流體力學(xué)_104_中國海洋大學(xué)(鄭桂珍)
│      0001  緒論.flv
│      0002  場(chǎng)論(一).flv
│      0003  場(chǎng)論(二).flv
│      0004  場(chǎng)論(三).flv
│      0005  場(chǎng)論(四).flv
│      0006  場(chǎng)論(五).flv
│      0007  場(chǎng)論(六).flv
│      0008  場(chǎng)論(七).flv
│      0009  場(chǎng)論(八).flv
│      0010  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(一).flv
│      0011  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(二).flv
│      0012  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(三).flv
│      0013  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(四).flv
│      0014  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(五).flv
│      0015  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(六).flv
│      0016  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(七).flv
│      0017  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(八).flv
│      0018  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(九).flv
│      0019  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十).flv
│      0020  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十一).flv
│      0021  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十二).flv
│      0022  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十三).flv
│      0023  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十四).flv
│      0024  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十五).flv
│      0025  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十六).flv
│      0026  流體的物理性質(zhì)和描述流體運動(dòng)的物理量(十七).flv
│      0027  理想流體運動(dòng)(一).flv
│      0028  理想流體運動(dòng)(二).flv
│      0029  理想流體運動(dòng)(三).flv
│      0030  理想流體運動(dòng)(四).flv
│      0031  理想流體運動(dòng)(五).flv
│      0032  理想流體運動(dòng)(六).flv
│      0033  理想流體運動(dòng)(七).flv
│      0034  理想流體運動(dòng)(八).flv
│      0035  理想流體運動(dòng)(九).flv
│      0036  理想流體運動(dòng)(十).flv
│      0037  流體力學(xué)基本方程組(一).flv
│      0038  流體力學(xué)基本方程組(二).flv
│      0039  流體力學(xué)基本方程組(三).flv
│      0040  流體力學(xué)基本方程組(四).flv
│      0041  流體力學(xué)基本方程組(五).flv
│      0042  流體力學(xué)基本方程組(六).flv
│      0043  流體力學(xué)基本方程組(七).flv
│      0044  流體力學(xué)基本方程組(八).flv
│      0045  流體力學(xué)基本方程組(九).flv
│      0046  流體的渦旋運動(dòng)(一).flv
│      0047  流體的渦旋運動(dòng)(二).flv
│      0048  流體的渦旋運動(dòng)(三).flv
│      0049  流體的渦旋運動(dòng)(四).flv
│      0050  流體的渦旋運動(dòng)(五).flv
│      0051  流體的渦旋運動(dòng)(六).flv
│      0052  流體的渦旋運動(dòng)(七).flv
│      0053  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(一).flv
│      0054  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(二).flv
│      0055  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(三).flv
│      0056  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(四).flv
│      0057  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(五).flv
│      0058  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(六).flv
│      0059  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(七).flv
│      0060  理想不可壓縮流體無(wú)旋運動(dòng)(八).flv
│      0061  理想不可壓縮均勻來(lái)流繞流靜止圓柱(一).flv
│      0062  理想不可壓縮均勻來(lái)流繞流靜止圓柱(二).flv
│      0063  理想不可壓縮均勻來(lái)流繞流靜止圓柱(三).flv
│      0064  理想不可壓縮均勻來(lái)流繞流旋轉圓柱.flv
│      0065  圓柱繞流(一).flv
│      0066  圓柱繞流(二).flv
│      0067  圓柱繞流(三).flv
│      0068  圓柱繞流(四).flv
│      0069  圓柱繞流(五).flv
│      0070  圓柱繞流(六).flv
│      0071  圓柱繞流(七).flv
│      0072  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(一).flv
│      0073  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二).flv
│      0074  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(三).flv
│      0075  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(四).flv
│      0076  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(五).flv
│      0077  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(六).flv
│      0078  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(七).flv
│      0079  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(八).flv
│      0080  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(九).flv
│      0081  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十).flv
│      0082  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十一).flv
│      0083  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十二).flv
│      0084  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十三).flv
│      0085  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十四).flv
│      0086  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十五).flv
│      0087  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十六).flv
│      0088  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十七).flv
│      0089  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十八).flv
│      0090  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(十九).flv
│      0091  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十).flv
│      0092  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十一).flv
│      0093  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十二).flv
│      0094  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十三).flv
│      0095  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十四).flv
│      0096  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十五).flv
│      0097  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十六).flv
│      0098  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十七).flv
│      0099  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十八).flv
│      0100  粘性不可壓縮流體的層流運動(dòng)(二十九).flv
│      0101  粘性不可壓縮流體的湍流運動(dòng)(一).flv
│      0102  粘性不可壓縮流體的湍流運動(dòng)(二).flv
│      0103  粘性不可壓縮流體的湍流運動(dòng)(三).flv
│      0104  粘性不可壓縮流體的湍流運動(dòng)(四).flv
│      
├─流體力學(xué)_34_NTHU(王訓忠)
│  │  L01_A.WMV
│  │  L02_A.WMV
│  │  L03_A.WMV
│  │  L03_B.WMV
│  │  L04_A.WMV
│  │  L04_B.WMV
│  │  L05_A.WMV
│  │  L05_B.WMV
│  │  L06_A.WMV
│  │  L06_B.WMV
│  │  L06_C.WMV
│  │  L07_A.WMV
│  │  L07_B.WMV
│  │  L07_C.WMV
│  │  L08_A.WMV
│  │  L08_B.WMV
│  │  L09_A.WMV
│  │  L09_B.WMV
│  │  L10_A.WMV
│  │  L10_B.WMV
│  │  L11_A.WMV
│  │  L11_B.WMV
│  │  L12_A.WMV
│  │  L12_B.WMV
│  │  L12_C.WMV
│  │  L13_A.WMV
│  │  L13_B.WMV
│  │  L14_A.WMV
│  │  L14_B.WMV
│  │  L15_A.WMV
│  │  L15_B.WMV
│  │  L15_C.WMV
│  │  L16_A.WMV
│  │  L16_B.WMV
│  │  
│  └─ps
│          Compressible flow.pdf
│          Differential Analysis of Fluid Flow.pdf
│          Dimensional Analysis.pdf
│          Flow over Immersed Bodies.pdf
│          Nozzle pressure measurement.pdf
│          Viscous Flow in Pipes.pdf
│          
├─熱學(xué)_117_北航(刁訓剛)
│      001.flv
│      003.flv
│      004.flv
│      005.flv
│      006.flv
│      007.flv
│      008.flv
│      009.flv
│      010.flv
│      011.flv
│      012.flv
│      013.flv
│      014.flv
│      015.flv
│      016.flv
│      017.flv
│      018.flv
│      019.flv
│      020.flv
│      021.flv
│      022.flv
│      023.flv
│      024.flv
│      025.flv
│      026.flv
│      027.flv
│      028.flv
│      029.flv
│      030.flv
│      031.flv
│      032.flv
│      033.flv
│      034.flv
│      035.flv
│      036.flv
│      037.flv
│      038.flv
│      039.flv
│      040.flv
│      041.flv
│      042.flv
│      043.flv
│      044.flv
│      045.flv
│      046.flv
│      047.flv
│      048.flv
│      049.flv
│      050.flv
│      051.flv
│      052.flv
│      053.flv
│      054.flv
│      055.flv
│      056.flv
│      057.flv
│      058.flv
│      059.flv
│      060.flv
│      061.flv
│      062.flv
│      063.flv
│      064.flv
│      065.flv
│      066.flv
│      067.flv
│      068.flv
│      069.flv
│      070.flv
│      071.flv
│      072.flv
│      073.flv
│      074.flv
│      075.flv
│      076.flv
│      077.flv
│      078.flv
│      079.flv
│      080.flv
│      081.flv
│      082.flv
│      083.flv
│      084.flv
│      085.flv
│      086.flv
│      087.flv
│      088.flv
│      089.flv
│      090.flv
│      091.flv
│      092.flv
│      093.flv
│      094.flv
│      095.flv
│      096.flv
│      097.flv
│      098.flv
│      099.flv
│      100.flv
│      101.flv
│      102.flv
│      103.flv
│      104.flv
│      105.flv
│      106.flv
│      107.flv
│      108.flv
│      109.flv
│      110.flv
│      111.flv
│      112.flv
│      113.flv
│      114.flv
│      115.flv
│      116.flv
│      117.flv
│      
├─理論力學(xué)_167_上海交通大學(xué)(洪嘉振)
│      001理論力學(xué)緒論(一).flv
│      002理論力學(xué)緒論(二).flv
│      003理論力學(xué)緒論(三).flv
│      004理論力學(xué)緒論(四).flv
│      005靜力學(xué)(一).flv
│      006靜力學(xué)(二).flv
│      007靜力學(xué)(三).flv
│      008靜力學(xué)(四).flv
│      009靜力學(xué)(五).flv
│      010靜力學(xué)(六).flv
│      011靜力學(xué)(七).flv
│      012力與力系(一).flv
│      013力與力系(二).flv
│      014力與力系(三).flv
│      015力矩(一).flv
│      016力矩(二).flv
│      017力偶.flv
│      018力系的簡(jiǎn)化(一).flv
│      019力系的簡(jiǎn)化(二).flv
│      020力系的簡(jiǎn)化(三).flv
│      021力系的簡(jiǎn)化(四).flv
│      022力系的簡(jiǎn)化(五).flv
│      023力系的簡(jiǎn)化(六).flv
│      024力系的簡(jiǎn)化(七).flv
│      025約束(一).flv
│      026約束(二).flv
│      027約束(三).flv
│      028力系的平衡(一).flv
│      029力系的平衡(二).flv
│      030力系的平衡(三).flv
│      031力系的平衡(四).flv
│      032力系的平衡(五).flv
│      033力系的平衡(六).flv
│      034力系的平衡(七).flv
│      035摩擦與摩擦力(一).flv
│      036摩擦與摩擦力(二).flv
│      037摩擦與摩擦力(三).flv
│      038摩擦與摩擦力(四).flv
│      039摩擦與摩擦力(五).flv
│      040摩擦與摩擦力(六).flv
│      041數學(xué)基礎For運動(dòng)學(xué)(一).flv
│      042數學(xué)基礎For運動(dòng)學(xué)(二).flv
│      043數學(xué)基礎For運動(dòng)學(xué)(三).flv
│      044數學(xué)基礎For運動(dòng)學(xué)(四).flv
│      045數學(xué)基礎For運動(dòng)學(xué)(五).flv
│      046剛體平面運動(dòng)學(xué)(一).flv
│      047剛體平面運動(dòng)學(xué)(二).flv
│      048剛體平面運動(dòng)學(xué)(三).flv
│      049剛體平面運動(dòng)學(xué)(四).flv
│      050剛體平面運動(dòng)學(xué)(五).flv
│      051剛體平面運動(dòng)學(xué)(六).flv
│      052剛體平面運動(dòng)學(xué)(七).flv
│      053剛體平面運動(dòng)學(xué)(八).flv
│      054剛體平面運動(dòng)學(xué)(九).flv
│      055剛體平面運動(dòng)學(xué)(十).flv
│      056剛體平面運動(dòng)學(xué)(十一).flv
│      057剛體平面運動(dòng)學(xué)(十二).flv
│      058剛體平面運動(dòng)學(xué)(十三).flv
│      059剛體平面運動(dòng)學(xué)(十四).flv
│      060剛體平面運動(dòng)學(xué)(十五).flv
│      061剛體平面運動(dòng)學(xué)(十六).flv
│      062剛體平面運動(dòng)學(xué)(十七).flv
│      063剛體平面運動(dòng)學(xué)(十八).flv
│      064剛體平面運動(dòng)學(xué)(十九).flv
│      065剛體平面運動(dòng)學(xué)(二十).flv
│      066剛體平面運動(dòng)學(xué)(二十一).flv
│      067剛體平面運動(dòng)學(xué)(二十二).flv
│      068剛體平面運動(dòng)學(xué)(二十三).flv
│      069剛體空間運動(dòng)學(xué)(一).flv
│      070剛體空間運動(dòng)學(xué)(二).flv
│      071剛體空間運動(dòng)學(xué)(三).flv
│      072剛體空間運動(dòng)學(xué)(四).flv
│      073剛體空間運動(dòng)學(xué)(五).flv
│      074剛體空間運動(dòng)學(xué)(六).flv
│      075剛體空間運動(dòng)學(xué)(七).flv
│      076剛體空間運動(dòng)學(xué)(八).flv
│      077剛體空間運動(dòng)學(xué)(九).flv
│      078剛體空間運動(dòng)學(xué)(十).flv
│      079剛體空間運動(dòng)學(xué)(十一).flv
│      080剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(一).flv
│      081剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(二).flv
│      082剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(三).flv
│      083剛體系動(dòng)力學(xué)計算機輔助分析(四).flv
│      084剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(五).flv
│      085剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(六).flv
│      086剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(七).flv
│      087剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(八).flv
│      088剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(九).flv
│      089剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十).flv
│      090剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十一).flv
│      091剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十二).flv
│      092剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十三).flv
│      093剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十四).flv
│      094剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十五).flv
│      095剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十六).flv
│      096剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十七).flv
│      097剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十八).flv
│      098剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(十九).flv
│      099剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(二十).flv
│      100剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(二十一).flv
│      101剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(二十二).flv
│      102剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(二十三).flv
│      103矢量動(dòng)力學(xué)基礎(一).flv
│      104矢量動(dòng)力學(xué)基礎(二).flv
│      105矢量動(dòng)力學(xué)基礎(三).flv
│      106矢量動(dòng)力學(xué)基礎(四).flv
│      107矢量動(dòng)力學(xué)基礎(五).flv
│      108矢量動(dòng)力學(xué)基礎(六).flv
│      109矢量動(dòng)力學(xué)基礎(七).flv
│      110矢量動(dòng)力學(xué)基礎(八).flv
│      111矢量動(dòng)力學(xué)基礎(九).flv
│      112矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十).flv
│      113矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十一).flv
│      114矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十二).flv
│      115矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十三).flv
│      116矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十四).flv
│      117矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十五).flv
│      118矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十六).flv
│      119矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十七).flv
│      120矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十八).flv
│      121矢量動(dòng)力學(xué)基礎(十九).flv
│      122矢量動(dòng)力學(xué)基礎(二十).flv
│      123動(dòng)能定理(一).flv
│      124動(dòng)能定理(二).flv
│      125動(dòng)能定理(三).flv
│      126剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(一).flv
│      127剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(二).flv
│      128剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(三).flv
│      129剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(四).flv
│      130剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(五).flv
│      131剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(六).flv
│      132剛體的力學(xué)剛體的平面運動(dòng)(七).flv
│      133碰撞(一).flv
│      134碰撞(二).flv
│      135碰撞(三).flv
│      136碰撞(四).flv
│      137分析力學(xué)基礎(一).flv
│      138分析力學(xué)基礎(二).flv
│      139分析力學(xué)基礎(三).flv
│      140分析力學(xué)基礎(四).flv
│      141分析力學(xué)基礎(五).flv
│      142分析力學(xué)基礎(六).flv
│      143分析力學(xué)基礎(七).flv
│      144分析力學(xué)基礎(八).flv
│      145分析力學(xué)基礎(九).flv
│      146分析力學(xué)基礎(十).flv
│      147分析力學(xué)基礎(十一).flv
│      148分析力學(xué)基礎(十二).flv
│      149分析力學(xué)基礎(十三).flv
│      150分析力學(xué)基礎(十四).flv
│      151分析力學(xué)基礎(十五).flv
│      152分析力學(xué)基礎(十六).flv
│      153分析力學(xué)基礎(十七).flv
│      154分析力學(xué)基礎(十八).flv
│      155分析力學(xué)基礎(十九).flv
│      156分析力學(xué)基礎(二十).flv
│      157剛體系動(dòng)力學(xué)計算機輔助分析(一).flv
│      158剛體系動(dòng)力學(xué)計算機輔助分析(二).flv
│      159剛體系動(dòng)力學(xué)計算機輔助分析(三).flv
│      160剛體系運動(dòng)學(xué)計算機輔助分析(四).flv
│      161動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(一).flv
│      162動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(二).flv
│      163動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(三).flv
│      164動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(四).flv
│      165動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(五).flv
│      166動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(六).flv
│      167動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題(七).flv
│      
├─理論聲學(xué)_(86+57)_中科院(張海瀾)
│  ├─上
│  │      第10集 簡(jiǎn)單振子的電路類(lèi)比.flv
│  │      第11集 質(zhì)點(diǎn)系的震動(dòng)(一).flv
│  │      第12集 質(zhì)點(diǎn)系的震動(dòng)(二).flv
│  │      第13集 質(zhì)點(diǎn)系的震動(dòng)(三).flv
│  │      第14集 質(zhì)點(diǎn)系的震動(dòng)(四).flv
│  │      第15集 共振(上).flv
│  │      第16集 共振(下).flv
│  │      第17集 共振頻率、振型和模式(一).flv
│  │      第18集 共振頻率、振型和模式(二).flv
│  │      第19集 共振頻率、振型和模式(三).flv
│  │      第1集 簡(jiǎn)單振子的振動(dòng)(一).flv
│  │      第20集 共振頻率、振型和模式(四).flv
│  │      第21集 質(zhì)量歸一化處理(上).flv
│  │      第22集 質(zhì)量歸一化處理(下).flv
│  │      第23集 弦和棒的振動(dòng)(一).flv
│  │      第24集 弦和棒的振動(dòng)(二).flv
│  │      第25集 弦和棒的振動(dòng)(三).flv
│  │      第26集 弦和棒的振動(dòng)(四).flv
│  │      第27集 弦和棒的振動(dòng)(五).flv
│  │      第28集 弦和棒的振動(dòng)(六).flv
│  │      第29集 弦和棒的振動(dòng)(七).flv
│  │      第2集 簡(jiǎn)單振子的振動(dòng)(二).flv
│  │      第30集 弦和棒的振動(dòng)(八).flv
│  │      第31集 弦和棒的振動(dòng)(九).flv
│  │      第32集 弦和棒的振動(dòng)(十).flv
│  │      第33集 有限長(cháng)弦的模式(一).flv
│  │      第34集 有限長(cháng)弦的模式(二).flv
│  │      第35集 有限長(cháng)弦的模式(三).flv
│  │      第36集 非均勻弦的模式(一).flv
│  │      第37集 非均勻弦的模式(二).flv
│  │      第38集 非均勻弦的模式(三).flv
│  │      第39集 非均勻弦的模式(四).flv
│  │      第3集 簡(jiǎn)單振子的振動(dòng)(三).flv
│  │      第40集 膜的振動(dòng)(一).flv
│  │      第41集 膜的振動(dòng)(二).flv
│  │      第42集 膜的振動(dòng)(三).flv
│  │      第43集 膜的振動(dòng)(四).flv
│  │      第44集 膜的振動(dòng)(五).flv
│  │      第45集 膜的振動(dòng)(六).flv
│  │      第46集 膜的振動(dòng)(七).flv
│  │      第47集 膜的振動(dòng)(八).flv
│  │      第48集 聲波的基本性質(zhì)(一).flv
│  │      第49集 聲波的基本性質(zhì)(二).flv
│  │      第4集 簡(jiǎn)單振子的振動(dòng)(四).flv
│  │      第50集 聲波的基本性質(zhì)(三).flv
│  │      第51集 聲波的基本性質(zhì)(四).flv
│  │      第52集 聲波的基本性質(zhì)(五).flv
│  │      第53集 聲波的基本性質(zhì)(六).flv
│  │      第54集 聲波的基本性質(zhì)(七).flv
│  │      第55集 聲波的基本性質(zhì)(八).flv
│  │      第56集 聲波的基本性質(zhì)(九).flv
│  │      第57集 聲波的基本性質(zhì)(十).flv
│  │      第58集 聲波的基本性質(zhì)(十一).flv
│  │      第59集 聲波的基本性質(zhì)(十二).flv
│  │      第5集 衰減振動(dòng)的相平面(一).flv
│  │      第60集 聲波的基本性質(zhì)(十三).flv
│  │      第61集 聲波的基本性質(zhì)(十四).flv
│  │      第62集 聲波的基本性質(zhì)(十五).flv
│  │      第63集 聲波的基本性質(zhì)(十六).flv
│  │      第64集 聲波的基本性質(zhì)(十七).flv
│  │      第65集 聲波的基本性質(zhì)(十八).flv
│  │      第66集 聲波的基本性質(zhì)(十九).flv
│  │      第67集 聲波的基本性質(zhì)(二十).flv
│  │      第68集 聲波的基本性質(zhì)(二十一).flv
│  │      第69集 聲波的輻射(一).flv
│  │      第6集 衰減振動(dòng)的相平面(二).flv
│  │      第70集 聲波的輻射(二).flv
│  │      第71集 聲波的輻射(三).flv
│  │      第72集 聲波的輻射(四).flv
│  │      第73集 聲波的輻射(五).flv
│  │      第74集 聲波的輻射(六).flv
│  │      第75集 聲波的輻射(七).flv
│  │      第76集 聲波的輻射(八).flv
│  │      第77集 聲波的輻射(九).flv
│  │      第78集 聲波的輻射(十).flv
│  │      第79集 聲波的輻射(十一).flv
│  │      第7集 無(wú)阻尼共振.flv
│  │      第80集 聲波的輻射(十二).flv
│  │      第81集 聲波的輻射(十三).flv
│  │      第82集 聲波的輻射(十四).flv
│  │      第83集 聲波的輻射(十五).flv
│  │      第84集 聲波的輻射(十六).flv
│  │      第85集 聲波的輻射(十七).flv
│  │      第86集 聲波的輻射(十八).flv
│  │      第8集 沖擊脈沖力作用的受迫振動(dòng)(一).flv
│  │      第9集 沖擊脈沖力作用的受迫振動(dòng)(二).flv
│  │      
│  └─下
│          第10集 聲波的接收和散射(十).flv
│          第11集 聲波的接收和散射(十一).flv
│          第12集 聲波導(一).flv
│          第13集 聲波導(二).flv
│          第14集 聲波導(三).flv
│          第15集 聲波導(四).flv
│          第16集 聲波導(五).flv
│          第17集 聲波導(六).flv
│          第18集 聲波導(七).flv
│          第19集 房間聲學(xué)(一)(1).flv
│          第19集 房間聲學(xué)(一).flv
│          第1集 聲波的接收和散射(一).flv
│          第20集 房間聲學(xué)(二).flv
│          第21集 房間聲學(xué)(三).flv
│          第22集 房間聲學(xué)(四).flv
│          第23集 房間聲學(xué)(五).flv
│          第24集 低頻聲學(xué)系統的集總參數模型(一).flv
│          第25集 低頻聲學(xué)系統的集總參數模型(二).flv
│          第26集 射線(xiàn)聲學(xué)(一).flv
│          第27集 射線(xiàn)聲學(xué)(二).flv
│          第28集 射線(xiàn)聲學(xué)(三).flv
│          第29集 射線(xiàn)聲學(xué)(四).flv
│          第2集 聲波的接收和散射(二).flv
│          第30集 射線(xiàn)聲學(xué)(五).flv
│          第31集 射線(xiàn)聲學(xué)(六).flv
│          第32集 射線(xiàn)聲學(xué)(七).flv
│          第33集 射線(xiàn)聲學(xué)(八).flv
│          第34集 射線(xiàn)聲學(xué)(九).flv
│          第35集 固體中的聲波(一).flv
│          第36集 固體中的聲波(二).flv
│          第37集 固體中的聲波(三).flv
│          第38集 固體中的聲波(四).flv
│          第39集 固體中的聲波(五).flv
│          第3集 聲波的接收和散射(三).flv
│          第40集 固體中的聲波(六).flv
│          第41集 固體中的聲波(七).flv
│          第42集 固體中的聲波(八).flv
│          第43集 固體中的聲波(九).flv
│          第44集 固體中的聲波(十).flv
│          第45集 固體中的聲波(十一).flv
│          第46集 固體中的聲波(十二).flv
│          第47集 固體中的聲波(十三).flv
│          第48集 換能器基礎(一).flv
│          第49集 換能器基礎(二).flv
│          第4集 聲波的接收和散射(四).flv
│          第50集 換能器基礎(三).flv
│          第51集 非線(xiàn)性聲學(xué)基礎(一).flv
│          第52集 非線(xiàn)性聲學(xué)基礎(二).flv
│          第53集 非線(xiàn)性聲學(xué)基礎(三).flv
│          第54集 聲學(xué)中的數值計算(一).flv
│          第55集 聲學(xué)中的數值計算(二).flv
│          第56集 聲學(xué)中的數值計算(三).flv
│          第57集 聲學(xué)中的數值計算(四).flv
│          第5集 聲波的接收和散射(五).flv
│          第6集 聲波的接收和散射(六).flv
│          第7集 聲波的接收和散射(七).flv
│          第8集 聲波的接收和散射(八).flv
│          第9集 聲波的接收和散射(九).flv
│          
├─矩陣位移法_22_哈工大(李強)
│      第10集 矩陣位移法(十).flv
│      第11集 矩陣位移法(十一).flv
│      第12集 矩陣位移法(十二).flv
│      第13集 矩陣位移法(十三).flv
│      第14集 矩陣位移法(十四).flv
│      第15集 矩陣位移法(十五).flv
│      第16集 矩陣位移法(十六).flv
│      第17集 矩陣位移法(十七).flv
│      第18集 矩陣位移法(十八).flv
│      第19集 矩陣位移法(十九).flv
│      第1集 矩陣位移法(一).flv
│      第20集 矩陣位移法(二十).flv
│      第21集 矩陣位移法(二十一).flv
│      第22集 矩陣位移法(二十二).flv
│      第23集 矩陣位移法(二十三).flv
│      第24集 矩陣位移法(二十四).flv
│      第2集 矩陣位移法(二).flv
│      第3集 矩陣位移法(三).flv
│      第4集 矩陣位移法(四).flv
│      第5集 矩陣位移法(五).flv
│      第6集 矩陣位移法(六).flv
│      第7集 矩陣位移法(七).flv
│      第8集 矩陣位移法(八).flv
│      第9集 矩陣位移法(九).flv
│      
├─經(jīng)典力學(xué)十講_5_中科院(曹則賢)
│      曹則賢經(jīng)典力學(xué)十講1.flv
│      曹則賢經(jīng)典力學(xué)十講2.flv
│      曹則賢經(jīng)典力學(xué)十講3.flv
│      曹則賢經(jīng)典力學(xué)十講4.flv
│      曹則賢經(jīng)典力學(xué)十講5.flv
│      
├─經(jīng)典力學(xué)的哈密頓理論_29_南開(kāi)大學(xué)(劉玉斌)
│      01 .flv
│      02 .flv
│      03 .flv
│      04 .flv
│      05 .flv
│      06 .flv
│      07 .flv
│      08 .flv
│      09 .flv
│      10 .flv
│      11 .flv
│      12 .flv
│      13 .flv
│      14 .flv
│      15 .flv
│      16 .flv
│      17 .flv
│      18 .flv
│      19 .flv
│      20 .flv
│      21 .flv
│      22 .flv
│      23 .flv
│      24 .flv
│      25 .flv
│      26 .flv
│      27 .flv
│      28 .flv
│      29 .flv
│      
├─結構力學(xué)_161_同濟大學(xué)(朱慈勉)
│      001 緒論1.flv
│      002 緒論2.flv
│      003 平面體系的幾何構造分析(一).flv
│      004 平面體系的幾何構造分析(二).flv
│      005 平面體系的幾何構造分析(三).flv
│      006 平面體系的幾何構造分析(四).flv
│      007 平面體系的幾何構造分析(五).flv
│      008 靜定結構(一).flv
│      009 靜定結構(二).flv
│      010 靜定結構(三).flv
│      011 靜定結構(四).flv
│      012 靜定結構(五).flv
│      013 靜定結構(六).flv
│      014 靜定結構(七).flv
│      015 靜定結構(八).flv
│      016 靜定結構(九).flv
│      017 靜定結構(十).flv
│      018 靜定結構(十一).flv
│      019 靜定結構(十二).flv
│      020 靜定結構(十三).flv
│      021 靜定結構(十四).flv
│      022 靜定結構(十五).flv
│      023 靜定結構(十六).flv
│      024 靜定結構(十七).flv
│      025 靜定結構(十八).flv
│      026 靜定結構(十九).flv
│      027 靜定結構(二十).flv
│      028 靜定結構(二十一).flv
│      029 靜定結構(二十二).flv
│      030 靜定結構(二十三).flv
│      031 靜定結構(二十四).flv
│      032 靜定結構(二十五).flv
│      033 靜定結構的影響線(xiàn)(一).flv
│      034 靜定結構的影響線(xiàn)(二).flv
│      035 靜定結構的影響線(xiàn)(三).flv
│      036 靜定結構的影響線(xiàn)(四).flv
│      037 靜定結構的影響線(xiàn)(五).flv
│      038 靜定結構的影響線(xiàn)(六).flv
│      039 靜定結構的影響線(xiàn)(七).flv
│      040 靜定結構的影響線(xiàn)(八).flv
│      041 靜定結構的影響線(xiàn)(九).flv
│      042 靜定結構的影響線(xiàn)(十).flv
│      043 靜定結構的影響線(xiàn)(十一).flv
│      044 靜定結構的影響線(xiàn)(十二).flv
│      045 靜定結構的影響線(xiàn)(十三).flv
│      046 結構位移計算(一).flv
│      047 結構位移計算(二).flv
│      048 結構位移計算(三).flv
│      049 結構位移計算(四).flv
│      050 結構位移計算(五).flv
│      051 結構位移計算(六).flv
│      052 結構位移計算(七).flv
│      053 結構位移計算(八).flv
│      054 結構位移計算(九).flv
│      055 結構位移計算(十).flv
│      056 結構位移計算(十一).flv
│      057 結構位移計算(十二).flv
│      058 力法(一).flv
│      059 力法(二).flv
│      060 力法(三).flv
│      061 力法(四).flv
│      062 力法(五).flv
│      063 力法(六).flv
│      064 力法(七).flv
│      065 力法(八).flv
│      066 力法(九).flv
│      067 力法(十).flv
│      068 力法(十一).flv
│      069 力法(十二).flv
│      070 力法(十三).flv
│      071 力法(十四).flv
│      072 力法(十五).flv
│      073 力法(十六).flv
│      074 力法(十七).flv
│      075 力法(十八).flv
│      076 位移法(一).flv
│      077 位移法(二).flv
│      078 位移法(三).flv
│      079 位移法(四).flv
│      080 位移法(五).flv
│      081 位移法(六).flv
│      082 位移法(七).flv
│      083 位移法(八).flv
│      084 位移法(九).flv
│      085 位移法(十).flv
│      086 位移法(十一).flv
│      087 位移法(十二).flv
│      088 位移法(十三).flv
│      089 位移法(十四).flv
│      090 位移法(十五).flv
│      091 位移法(十六).flv
│      092 位移法(十七).flv
│      093 位移法(十八).flv
│      094 位移法(十九).flv
│      095 位移法(二十).flv
│      096 矩陣位移法(一).flv
│      097 矩陣位移法(二).flv
│      098 矩陣位移法(三).flv
│      099 矩陣位移法(四).flv
│      100 矩陣位移法(五).flv
│      101 矩陣位移法(六).flv
│      102 矩陣位移法(七).flv
│      103 矩陣位移法(八).flv
│      104 矩陣位移法(九).flv
│      105 矩陣位移法(十).flv
│      106 矩陣位移法(十一).flv
│      107 矩陣位移法(十二).flv
│      108 矩陣位移法(十三).flv
│      109 矩陣位移法(十四).flv
│      110 矩陣位移法(十五).flv
│      111 矩陣位移法(十六).flv
│      112 矩陣位移法(十七).flv
│      113 矩陣位移法(一).flv
│      114 矩陣位移法(二).flv
│      115 矩陣位移法(三).flv
│      116 矩陣位移法(四).flv
│      117 矩陣位移法(五).flv
│      118 矩陣位移法(六).flv
│      119 結構動(dòng)力學(xué)(一).flv
│      120 結構動(dòng)力學(xué)(二).flv
│      121 結構動(dòng)力學(xué)(三).flv
│      122 結構動(dòng)力學(xué)(四).flv
│      123 結構動(dòng)力學(xué)(五).flv
│      124 結構動(dòng)力學(xué)(六).flv
│      125 結構動(dòng)力學(xué)(七).flv
│      126 結構動(dòng)力學(xué)(八).flv
│      127 結構動(dòng)力學(xué)(九).flv
│      128 結構動(dòng)力學(xué)(十).flv
│      129 結構動(dòng)力學(xué)(十一).flv
│      130 結構動(dòng)力學(xué)(十二).flv
│      131 結構動(dòng)力學(xué)(十三).flv
│      132 結構動(dòng)力學(xué)(十四).flv
│      133 結構動(dòng)力學(xué)(十五).flv
│      134 結構動(dòng)力學(xué)(十六).flv
│      135 結構動(dòng)力學(xué)(十七).flv
│      136 結構動(dòng)力學(xué)(十八).flv
│      137 結構動(dòng)力學(xué)(十九).flv
│      138 結構動(dòng)力學(xué)(二十).flv
│      139 結構動(dòng)力學(xué)(二十一).flv
│      140 結構動(dòng)力學(xué)(二十二).flv
│      141 結構動(dòng)力學(xué)(二十三).flv
│      142 結構動(dòng)力學(xué)(二十四).flv
│      143 結構動(dòng)力學(xué)(二十五).flv
│      144 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(一).flv
│      145 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(二).flv
│      146 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(三).flv
│      147 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(四).flv
│      148 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(五).flv
│      149 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(六).flv
│      150 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(七).flv
│      151 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(八).flv
│      152 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(九).flv
│      153 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十).flv
│      154 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十一).flv
│      155 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十二).flv
│      156 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十三).flv
│      157 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十四).flv
│      158 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十五).flv
│      159 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十六).flv
│      160 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十七).flv
│      161 超靜定結構的實(shí)用計算方法與概念分析(十八).flv
│      
├─結構穩定理論_39_同濟(張其林)
│      01 穩定問(wèn)題的基本概念(一).flv
│      02 穩定問(wèn)題的基本概念(二).flv
│      03 穩定問(wèn)題的基本概念(三).flv
│      04 穩定問(wèn)題的基本概念(四).flv
│      05 穩定問(wèn)題的基本概念(五).flv
│      06 穩定問(wèn)題的基本概念(六).flv
│      07 穩定問(wèn)題的基本概念(七).flv
│      08 屈曲和后屈曲特性(一).flv
│      09 屈曲和后屈曲特性(二).flv
│      10 屈曲和后屈曲特性(三).flv
│      11 屈曲和后屈曲特性(四).flv
│      12 分枝型失穩臨界荷載的相關(guān)準則(一).flv
│      13 分枝型失穩臨界荷載的相關(guān)準則(二).flv
│      14 后屈曲階段屈曲模式的相互作用.flv
│      15 結構穩定理論(一).flv
│      16 結構穩定理論(二).flv
│      17 結構穩定理論(三).flv
│      18 薄壁構件基本理論(一).flv
│      19 薄壁構件基本理論(二).flv
│      20 薄壁構件基本理論(三).flv
│      21 薄壁構件基本理論(四).flv
│      22 薄壁構件基本理論(五).flv
│      23 薄壁構件基本理論(六).flv
│      24 薄壁構件基本理論(七).flv
│      25 薄壁構件基本理論(八).flv
│      26 薄壁構件基本理論(九).flv
│      27 薄壁構件基本理論(十).flv
│      28 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(一).flv
│      29 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(二).flv
│      30 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(三).flv
│      31 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(四).flv
│      32 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(五).flv
│      33 拱和網(wǎng)殼的穩定特點(diǎn)和設計(六).flv
│      34 夾芯板的穩定分析(一).flv
│      35 夾芯板的穩定分析(二).flv
│      36 夾芯板的穩定分析(三).flv
│      37 夾芯板的穩定分析(四).flv
│      38 夾芯板的穩定分析(五).flv
│      39 夾芯板的穩定分析(六).flv
│      
├─計算機輔助工程與基礎理論_26_大連理工(陳飆松)
│      01 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(一).flv
│      02 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(二).flv
│      03 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(三).flv
│      04 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(四).flv
│      05 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(五).flv
│      06 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(六).flv
│      07 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(七).flv
│      08 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(八).flv
│      09 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(九).flv
│      10 工程與科學(xué)計算集成軟件平臺(十).flv
│      11 通用集成優(yōu)化設計軟件(一).flv
│      12 通用集成優(yōu)化設計軟件(二).flv
│      13 通用集成優(yōu)化設計軟件(三).flv
│      14 通用集成優(yōu)化設計軟件(四).flv
│      15 通用集成優(yōu)化設計軟件(五).flv
│      16 結構拓撲優(yōu)化與程序實(shí)現工作簡(jiǎn)介.flv
│      17 虛擬激勵法概說(shuō)(一).flv
│      18 虛擬激勵法概說(shuō)(二).flv
│      19 虛擬激勵法概說(shuō)(三).flv
│      20 虛擬激勵法概說(shuō)(四).flv
│      21 隨機振動(dòng)仿真平臺.flv
│      22 虛擬激勵法及工程應用(一).flv
│      23 虛擬激勵法及工程應用(二).flv
│      24 虛擬激勵法及工程應用(三).flv
│      25 結構隨機載荷識別的逆虛擬激勵法(上).flv
│      26 結構隨機載荷識別的逆虛擬激勵法(下).flv
│      
├─計算結構力學(xué)與應用軟件_47_同濟大學(xué)(朱慈勉)
│      01 緒論(一).flv
│      02 緒論(二).flv
│      03 緒論(三).flv
│      04 緒論(四).flv
│      05 緒論(五).flv
│      06 結構靜力分析的矩陣方法(一).flv
│      07 結構靜力分析的矩陣方法(二).flv
│      08 平面桁架靜力分析程序設計和應用(一).flv
│      09 平面桁架靜力分析程序設計和應用(二).flv
│      10 平面桁架靜力分析程序設計和應用(三).flv
│      11 平面桁架靜力分析程序設計和應用(四).flv
│      12 平面桁架靜力分析程序設計和應用(五).flv
│      13 平面桁架靜力分析程序設計和應用(六).flv
│      14 平面桁架靜力分析程序設計和應用(七).flv
│      15 平面桁架靜力分析程序設計和應用(八).flv
│      16 平面桁架靜力分析程序設計和應用(九).flv
│      17 平面桁架靜力分析程序設計和應用(十).flv
│      18 平面桁架靜力分析程序設計和應用(十一).flv
│      19 平面桁架靜力分析程序設計和應用(十二).flv
│      20 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(一).flv
│      21 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二).flv
│      22 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(三).flv
│      23 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(四).flv
│      24 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(五).flv
│      25 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(六).flv
│      26 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(七).flv
│      27 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(八).flv
│      28 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(九).flv
│      29 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十).flv
│      30 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十一).flv
│      31 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十二).flv
│      32 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十三).flv
│      33 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十四).flv
│      34 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十五).flv
│      35 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十六).flv
│      36 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十七).flv
│      37 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十八).flv
│      38 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(十九).flv
│      39 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二十).flv
│      40 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二十一).flv
│      41 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二十二).flv
│      42 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二十三).flv
│      43 結構動(dòng)力分析和程序設計與應用(二十四).flv
│      44 子程序JACOB(一).flv
│      45 子程序JACOB(二).flv
│      46 子程序JACOB(三).flv
│      47 子程序JACOB(四).flv
│      
├─連續介質(zhì)力學(xué)_41_四川大學(xué)(蔣文濤)
│      第10集 矢量、矩陣與張量(九).flv
│      第11集 變形與運動(dòng)(一).flv
│      第12集 變形與運動(dòng)(二).flv
│      第13集 變形與運動(dòng)(三).flv
│      第14集 變形與運動(dòng)(四).flv
│      第15集 變形與運動(dòng)(五).flv
│      第16集 變形與運動(dòng)(六).flv
│      第17集 運動(dòng)的描述(一).flv
│      第18集 運動(dòng)的描述(二).flv
│      第19集 運動(dòng)的描述(三).flv
│      第1集 連續介質(zhì)力學(xué) 概論.flv
│      第20集 運動(dòng)的描述(四).flv
│      第21集 運動(dòng)的描述(五).flv
│      第22集 運動(dòng)的描述(六).flv
│      第23集 運動(dòng)的描述(七).flv
│      第24集 運動(dòng)的描述(八).flv
│      第25集 運動(dòng)的描述(九).flv
│      第26集 應力(一).flv
│      第27集 應力(二).flv
│      第28集 應力(三).flv
│      第29集 應力(四).flv
│      第2集 矢量、矩陣與張量(一).flv
│      第30集 基本定律(一).flv
│      第31集 基本定律(二).flv
│      第32集 基本定律(三).flv
│      第33集 基本定律(四).flv
│      第34集 本夠關(guān)系(一).flv
│      第35集 本夠關(guān)系(二).flv
│      第36集 本夠關(guān)系(三).flv
│      第37集 本夠關(guān)系(四).flv
│      第38集 本夠關(guān)系(五).flv
│      第39集 本夠關(guān)系(六).flv
│      第3集 矢量、矩陣與張量(二).flv
│      第40集 本夠關(guān)系(七).flv
│      第41集 本夠關(guān)系(八).flv
│      第4集 矢量、矩陣與張量(三).flv
│      第5集 矢量、矩陣與張量(四).flv
│      第6集 矢量、矩陣與張量(五).flv
│      第7集 矢量、矩陣與張量(六).flv
│      第8集 矢量、矩陣與張量(七).flv
│      第9集 矢量、矩陣與張量(八).flv
│      
├─非線(xiàn)性有限單元法_34_同濟大學(xué)(朱慈勉)
│      第10集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(一).flv
│      第11集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(二).flv
│      第12集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(三).flv
│      第13集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(四).flv
│      第14集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(五).flv
│      第15集 結構非線(xiàn)性分析和程序設計(六).flv
│      第16集 幾何非線(xiàn)性問(wèn)題(一).flv
│      第17集 幾何非線(xiàn)性問(wèn)題(二).flv
│      第18集 固體力學(xué)基礎(一).flv
│      第19集 固體力學(xué)基礎(二).flv
│      第1集 非線(xiàn)性有限單元法緒論(一).flv
│      第20集 固體力學(xué)基礎(三).flv
│      第21集 固體力學(xué)基礎(四).flv
│      第22集 固體力學(xué)基礎(五).flv
│      第23集 固體力學(xué)基礎(六).flv
│      第24集 固體力學(xué)基礎(七).flv
│      第25集 力學(xué)教學(xué)案例.flv
│      第26集 有限變形(一).flv
│      第27集 有限變形(二).flv
│      第28集 有限變形(三).flv
│      第29集 有限變形(四).flv
│      第2集 非線(xiàn)性有限單元法緒論(二).flv
│      第30集 兩種增量理論(一).flv
│      第31集 兩種增量理論(二).flv
│      第32集 兩種增量理論(三).flv
│      第33集 兩種增量理論(四).flv
│      第34集 兩種增量理論(五).flv
│      第3集 非線(xiàn)性有限單元法緒論(三).flv
│      第4集 非線(xiàn)性有限單元法緒論(四).flv
│      第5集 非線(xiàn)性有限單元法緒論(五).flv
│      第6集 結構位移計算(一).flv
│      第7集 結構位移計算(二).flv
│      第8集 結構位移計算(三).flv
│      第9集 結構位移計算(四).flv
│      
└─高等電動(dòng)力學(xué)和分析力學(xué)_106_上海交通大學(xué)(孫弘)
        001 分析力學(xué).flv
        002 剛體轉動(dòng)(一).flv
        003 剛體轉動(dòng)(二).flv
        004 剛體轉動(dòng)(三).flv
        005 剛體轉動(dòng)(四).flv
        006 剛體轉動(dòng)(五).flv
        007 剛體轉動(dòng)(六).flv
        008 剛體轉動(dòng)(七).flv
        009 剛體轉動(dòng)(八).flv
        010 剛體轉動(dòng)(九).flv
        011 剛體轉動(dòng)(十).flv
        012 剛體轉動(dòng)(十一).flv
        013 剛體轉動(dòng)(十二).flv
        014 剛體轉動(dòng)(十三).flv
        015 剛體轉動(dòng)(十四).flv
        016 剛體轉動(dòng)(十五).flv
        017 剛體轉動(dòng)(十六).flv
        018 剛體轉動(dòng)(十七).flv
        019 剛體轉動(dòng)(十八).flv
        020 剛體轉動(dòng)(十九).flv
        021 小振動(dòng)(一).flv
        022 小振動(dòng)(二).flv
        023 小振動(dòng)(三).flv
        024 小振動(dòng)(四).flv
        025 小振動(dòng)(五).flv
        026 小振動(dòng)(六).flv
        027 小振動(dòng)(七).flv
        028 小振動(dòng)(八).flv
        029 哈密頓方程(一).flv
        030 哈密頓方程(二).flv
        031 哈密頓方程(三).flv
        032 哈密頓方程(四).flv
        033 哈密頓方程(五).flv
        034 哈密頓方程(六).flv
        035 哈密頓方程(七).flv
        036 哈密頓方程(八).flv
        037 哈密頓方程(九).flv
        038 哈密頓方程(十).flv
        039 哈密頓方程(十一).flv
        040 哈密頓方程(十二).flv
        041 哈密頓方程(十三).flv
        042 哈密頓方程(十四).flv
        043 哈密頓方程(十五).flv
        044 麥氏方程(一).flv
        045 麥氏方程(二).flv
        046 麥氏方程(三).flv
        047 麥氏方程(四).flv
        048 麥氏方程(五).flv
        049 麥氏方程(六).flv
        050 麥氏方程(七).flv
        051 麥氏方程(八).flv
        052 平面波傳播(一).flv
        053 平面波傳播(二).flv
        054 平面波傳播(三).flv
        055 平面波傳播(四).flv
        056 平面波傳播(五).flv
        057 平面波傳播(六).flv
        058 平面波傳播(七).flv
        059 平面波傳播(八).flv
        060 波的傳播(一).flv
        061 波的傳播(二).flv
        062 波的傳播(三).flv
        063 波的傳播(四).flv
        064 波的傳播(五).flv
        065 波的傳播(六).flv
        066 波的傳播(七).flv
        067 波的傳播(八).flv
        068 波的傳播(九).flv
        069 波的傳播(十).flv
        070 波的傳播(十一).flv
        071 波的傳播(十二).flv
        072 波的傳播(十三).flv
        073 波的傳播(十四).flv
        074 波的傳播(十五).flv
        075 波的傳播(十六).flv
        076 波的傳播(十七).flv
        077 波的傳播(十八).flv
        078 波的傳播(十九).flv
        079 波的傳播(二十).flv
        080 電磁波輻射(一).flv
        081 電磁波輻射(二).flv
        082 電磁波輻射(三).flv
        083 電磁波輻射(四).flv
        084 電磁波輻射(五).flv
        085 電磁波輻射(六).flv
        086 電磁波輻射(七).flv
        087 電磁波輻射(八).flv
        088 電磁波輻射(九).flv
        089 電磁波輻射(十).flv
        090 電磁波輻射(十一).flv
        091 電磁波輻射(十二).flv
        092 光的散射和衍射(一).flv
        093 光的散射和衍射(二).flv
        094 光的散射和衍射(三).flv
        095 光的散射和衍射(四).flv
        096 光的散射和衍射(五).flv
        097 光的散射和衍射(六).flv
        098 光的散射和衍射(七).flv
        099 光的散射和衍射(八).flv
        100 光的散射和衍射(九).flv
        101 光的散射和衍射(十).flv
        102 光的散射和衍射(十一).flv
        103 光的散射和衍射(十二).flv
        104 光的散射和衍射(十三).flv
        105 光的散射和衍射(十四).flv
        106 光的散射和衍射(十五).flv